Kepçe Kulak Ameliyatı Sonrası

Otoplastide Toparlanma (Kulak Ameliyatı)

Anesteziden uyandıktan sonra, çoğu otoplasti hastası yeni kulaklarının ne kadar büyük göründüğünü görmeye korkmaktadır. Otoplastiden sonra şişme gibi bazı yan etkiler görülecek olmasına karşın, göreceli olarak komplike olmayan bir toparlanma süreci estetik  kulak ameliyatının en büyük yararlarından biridir.

Kulak Ameliyatından sonra ne bekleyebilirim?

Otoplasti ameliyatından sonra toparlanmaya başlamak için, doğru iyileşme sürecinin sağlanması amacıyla hastanın başı ameliyattan hemen sonra bandajlanmalıdır. İlk sargı genelde birkaç gün sonra daha hafif bir bandaj ile değiştirilmektedir. Tüm bandajlar bir hafta gibi kısa bir süre sonra tamamen çıkartılacaktır.

Bandajlar bir kez çıkartıldıklarında, hastanın kulakların istenen konumda ve şekilde iyileşmesini sağlamak için birkaç hafta boyunca özel kafa bantlarını takması gerekecektir. Kafa bantlarının gece takılması özellikle önemlidir çünkü gece düzeltilmiş kulakların ideal şekillerini kaybetme riskinin en yüksek olduğu zaman dilimidir.

Otoplastiden sonra çürüme ve şişme

En yaygın otoplasti yan etkileri genel olarak kulaklarda minimal düzeyde sızıyı içermektedir. Prosedürden sonraki ilk birkaç günde otoplastiden sonra anlamlı şişme de gözlenebilir ve herhangi bir ağrı ilaç ile dindirilebilir. Hastalar şişmiş kulaklarının büyüklüğünden o an için üzüntü duyabilirler ancak birkaç gün içinde kulaklarının optimal büyüklüğe döneceğini unutmamalıdırlar. Hem çocuklar hem de erişkinler için normal aktivitelere ameliyattan bir hafta sonra kaldığı yerden devam edilebilir. Bununla birlikte, otoplasti hastaları ameliyat bölgesi tam olarak iyileşmeden kulağa zarar verebilecek aktivitelerden kaçınma konusunda her zaman dikkatli olmalıdırlar.

Geri Kazanım Dönemi

Otoplasti ameliyatından tam bir toparlanma sağlanması altı hafta gibi bir zaman alırken, çoğu erişkin ameliyattan sonraki birkaç gün içinde işlerine dönebilmektedir. Çocuklar okula dönmeden önce en az bir haftalık bir toparlanma süresine ihtiyaç duyma eğilimindedirler zira tehlikeli aktivitelerden ve oyunlardan uzak durmalıdırlar. Otoplastiden sonra kulakların duyarlılığı ve şişkinliği göz önünde bulundurulduğunda, hastaların aşırı sıcak veya soğuk etkisi yapabilecek saç kurutma makinelerinden ve diğer nesnelerden kaçınmaları önemlidir çünkü bunlar uyuşmuş kulaklara zarar verebilirler. Eğer ameliyat ılık ilkbahar ve yaz aylarında yapılırsa, hastalar koruyucu bandajlar takarken kafalarını soğuk tutmak için ekstra bakım almalıdırlar. Geri kazanım döneminde herhangi bir komplikasyonun ortaya çıkması halinde, hastalar hemen doktorları ile iletişime geçmelidirler.

Otoplasti Sonuçları

Otoplasti herhangi bir plastik cerrahi prosedürden sonra en kısa geri kazanım sürelerinden birine sahiptir. Bandajlar ameliyattan sonra bir kez çıkartıldığında, kulak ameliyatı sonuçlar hemen görülebilecektir. Hastaların cerrahlarının talimatlarını yakından izlemeleri ve cerrah izin vermeden önce ameliyat sonrası bandajları çıkarmamaları veya karıştırmamaları önemlidir.

Otoplasti Riskleri, Yararları ve Yan Etkileri

Kozmetik kulak ameliyatı fincan şeklinde, katlanmış veya kepçe kulaklar da dahil olmak üzere çeşitli sorunları düzeltmektedir. Prosedür gözle görünür kulak şekil bozukluklarından kaynaklanan öz güven sorunlarının elimine edilmesine de yardımcı olabilir. Otoplasti yararlarına ilişkin daha fazla bilgi edinin.
Kulak plastik cerrahisinin en güvenli plastik cerrahi prosedürlerinden biri olduğu bilinmesine karşın, prosedürün her zaman bazı riskleri mevcuttur. İnfeksiyon, aşırı düzeltme, ve aşırı derecede seyrek rastlanan işitme değişimi riskinin tümü kulak ameliyatı ile ilişkili potansiyel komplikasyonlardır.
Otoplastinin yan etkileri arasında ameliyat sonrası ağrı, kaşıntı ve bir miktar uyuşma yer almaktadır. Bununla birlikte, bunlar tipik olarak minimal düzeydedir ve genellikle ilaç ile hafifletilebilmektedir.

Rekonstrüktif Kulak Ameliyatı (Otoplasti)

Bir doğumsal şekil bozukluğundan veya kaza sonucu yaralanmadan etkilenmiş kulaklar rekonstrüktif kulak ameliyatı ile düzeltilebilirler. Mikrosi (az gelişmiş dış kulak) ve kulak yaralanmaları gibi sorunlar çeşitli kulak rekonstrüksiyon prosedürleri ile tedavi edilebilirler.
Rekonstrüktif kulak ameliyatı doğumsal şekil bozuklukları ve kazalara bağlı yaralanmalardan kaynaklanan hasar gibi çeşitli tıbbi ve kozmetik dış kulak sorunlarını düzeltebilir. Mikroti (kulağın bazı kısımlarının az gelişmiş kalmasına neden olan) gibi bozukluklar ve kısmi kulak kaybına neden olan yaralanmalar kişinin genel görünümü ve öz imajı üzerine anlamlı bir etkiye sahip olabilir. Aşağıda açıklanan otoplasti teknikleri ve kulak rekonstrüksiyonu cerrahisi ile mümkün olan kozmetik iyileşmelere dair bilgi edinin.

Mikroti nedir?

Mikroti her 10000 canlı doğumdan yaklaşık üçünde meydana gelen doğumsal bir kulak bozukluğudur. Tıbbi ismin literal anlamı “küçük kulaktır” ve bozukluk yalnızca bir kulağı etkilemek suretiyle tek taraflı veya her iki kulağı da etkilemek suretiyle, çift taraflı olabilir. Çift taraflı mikroti ile, işitme kaybı riski daha yüksektir ancak birçok hasta rekonstrüktif kulak cerrahisi ve kemik iletimli işitme cihazları ile kusursuz işitme düzeylerine ulaşabilirler. Hem çift taraflı hem de tek taraflı mikroti kendi içinde üç temel şiddet derecesine sahiptir:

Derece bir: Çocuğun kulağı normal görünmektedir ancak olması gerekenden belirgin derecede küçüktür ve harici bir işitme kanalı eksik olabilir veya olmayabilir.

Derece iki: Normal bir kulağın heliks ve anti-heliks olarak bilinen dış kıkırdak kısımları gibi bazı özellikleri eksiktir.

Derece üç: Tam oluşmamış bir kulak memesi var olabilmesine karşın, sistemli kıkırdağın ve normal kulak özelliklerinin neredeyse tümünün eksik olduğu, en şiddetli mikroti formu. Ayrıca, genellikle harici işitme kanalı mevcut değildir.

Gebelik sırasında annenin yaptıkları veya sağlığı ile mikroti arasında bağlantı bulunduğuna dair hiçbir kanıt yoktur ve bozukluğun nedeni belirsizdir. Bununla birlikte, şekil bozukluğu bazen kraniyofasiyal mikrozomi ve Treacher Collins sendromu gibi diğer durumlar ile ilgili olabilir. Rekonstrüktif kulak cerrahisi teknikleri işitme yetisinin iyileştirilmesinin yanı sıra kulağa doğal bir görüntü vermek amacıyla kullanılabilir.

Kulak Rekonstrüksiyon Ameliyatı – Prosedür

Genelde, total kulak rekonstrüksiyonu cerrahisi her evrede iki prosedürden biri yapılmak suretiyle, dört ayrı evre boyunca gerçekleştirilmektedir. Optimal sonuçlar ve geri kazanım için, çoğu otoplasti uzmanı iki ila üç aylık aralarda evreleri tamamlamaktadır.

Evre bir: Kulak rekonstrüksiyon ameliyatının ilk evresi iki prosedürü içermektedir: kaburgalardan sağlıklı kıkırdağın alınması ve ardından deforme veya hasarlı kulağın altındaki deri cebine hazırlanan kıkırdağın yerleştirilmesi. Ameliyatın bu adımı dört ila beş saat almaktadır ve hastanede iki ila üç günlük geri kazanım süresi gerektirmektedir.

Evre iki: Kulak rekonstrüksiyon sürecinin ikinci evresi boyunca, yeni kulak memesi yaratılmaktadır. Bu ayaktan hasta ameliyatının tamamlanması yaklaşık bir saat almaktadır ve dikişler operasyondan bir hafta sonra alınmaktadır.

Evre üç: Rekonstrüktif kulak ameliyatının üçüncü evresinde, yeni oluşan kulak (kıkırdak çerçevesi ve kulak memesi) başın yanından yükseltilmektedir ve ardından bir deri graftı kulağın alt yanlarına uygulanmaktadır. Küçük deri graftı tipik olarak üst kaba et bölgesinden alınmaktadır ve graft bölgesi koruyucu bir sargı altında kendiliğinden iyileşmektedir. Bu ayaktan hasta ameliyatı yaklaşık iki saat sürmektedir ve dikişler operasyondan bir hafta sonra alınmaktadır.

Evre Dört: Kulak rekonstrüksiyon ameliyatının dördüncü evresi cerrah konkanın girişini yarattığında (doğal bir kulak kanalı görüntüsü vermek için) ve kulak hatlarının arasında simetri ve denge sağlamaya çalıştığında gerçekleşmektedir. Prosedür ayaktan hasta prosedürüdür ve yaklaşık iki saat sürmektedir. Dikişlerin son kalan kısmı bir hafta sonra alınacaktır.

Her kulak rekonstrüksiyonu ameliyatı evresinden sonra, hastaların yaklaşık dört hafta boyunca herhangi bir yakın temas sporundan kaçınmaları çok önemlidir. Hastalar ayrıca herhangi bir otoplasti yan etkisinin oluşması bakımından cerrahi bölgeye yakından dikkat etmelidirler. Rekonstrüktif kulak ameliyatı ile ilişkili riskler minimal olmasına karşın, tüm cerrahi prosedürler potansiyel komplikasyonlara sahiptir. Cerrahınız tarafından verilen talimatların dikkatlice izlenmesi optimal sonuçlara ve başarılı bir geri kazanıma ulaşmada temel öneme sahiptir.

Travmadan Sonra Rekonstrüktif Kulak Ameliyatı

Yırtılmalar, yanıklar ve infekte veya yırtık piercingler kulakta en yaygın rastlanan yaralanma nedenleridir. Kulağın tümü veya bir kısmı travmatik bir yaralanmadan dolayı hasar gördüğünde, rekonstrüktif kulak cerrahisi yaranın tedavi edilmesinde ve iyileştirilmesinde bir rol oynayabilir. Ameliyatın boyutu ve uzunluğu yaralanmanın şiddetine bağlı olacaktır; yırtık kulak memeleri çeşitli ayaktan hasta prosedürleri ile düzeltilebilir ve düzeltilmesi fazla zaman almaz; ancak total bir rekonstrüksiyon birkaç aylık cerrahi tedavi gerektirmektedir. Bazı örneklerde, rekonstrüktif teknikler hemen kullanılabilir; bununla birlikte, bazı yaralanmalar rekonstrüktif kulak ameliyatı sürecinin başlatılmasından önce ilk yaranın iyileşmesini gerektirebilir. Kulaktaki herhangi bir travmadan sonra yapılması gereken en önemli şey bu duyarlı bölgenin daha fazla hasardan korunması amacıyla bir tıbbi uzmandan acil yardım istenmesidir.

  • Kulak rekonstrüksiyonu
    Şekil bozukluğuna bağlı olarak, rekonstrüksiyon tek veya çok evrede yapılabilir. Total kulak rekonstrüksiyonu için, ilk olarak uygun bölgeye bir kalıp yerleştirilir ve kulağın şekli buna göre belirlenir. Takip eden evrelerde, kulak komşu kafatasında kaldırılır ve kulak memesi yaratılır.Kulak kalıbını yaratmak için farklı materyaller kullanılmaktadır.
  • Otojen kıkırdak kalıbı (kaburga kıkırdağından)
  • Medpore:- yapay gözenekli materyal
  • Silikon: – yapay kulak kalıbı

Bunlarada göz atmak isteyebilirsiniz...

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış! İlk yorum yapan sen ol.
Yorumunuzu Bırakın Şimdi, alttaki tüm alanları doldurarak yorum yapabilir veya istekte bulunabilirsiniz. Ekibimiz mümkün olan en kısa sürede size geri dönüş yapacaktır.